Aktuellt
 

Kontakta oss

Kontakta oss på kansliet:

Mats Holme, 08-508 938 20
Jennifer Rydén Englund, 08-508 938 19

FSD - Föreningen Svensk Dentalhandel
Box 22307
104 22 Stockholm

Tel: 08-508 938 00  
E-post: fsd@branschkansliet.se