Om FSD

Föreningen Svensk Dentalhandel, FSD, samlar företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller marknadsför produkter inom svensk tandvård på den öppna marknaden.
En större majoritet av aktiva dentalföretag i Sverige är medlemmar i FSD.

FSD strävar efter att skapa så goda affärsmöjligheter som möjligt för medlemmarna så att tandvården och patienterna kan dra nytta av de bästa dentalprodukterna.

Föreningen har en särskild upphandlingsgrupp som är samtalspart till de stora inköpskollektiven för att affärsmässig balans skall skapas mellan parterna.

FSD engagerar sig i etik, lagar och förordningar som service till medlemsföretagen.

Föreningen är medarrangör av nordens största dentalmässa, Swedental, som hålls i samband med den odontologiska rikstämman varje år.

FSD Medlemsbroschyr
FSD Affärskod